Search

09126587335

کف گرد تخت هیدروکن

سنگ شکن هیدروکن یکی از دستگاه هایی سنگ شکن می باشد که سنگ های بزرگ را به قطعات کوچکتر تبدیل می کند. این دستگاه از قطعات کوچک و بزرگی تشکیل شده است که در کنار هم دستگاه را راه اندازی می کنند. کف گرد تخت در دستگاه سنگ‌شکن هیدروکن یکی از اجزای مهم است که میان پیستون و کف گرد استیل هیدروکن قرار دارد. این قطعه عمدتا نیروها و فشارهایی که توسط پیستون به آن وارد می‌شود را به به بدنه سنگ‌شکن منتقل می‌کند.

کف گرد تخت هیدروکن

از نظر ظاهری، کف گرد تخت هیدروکن شباهت زیادی به کف گرد عدسی هیدروکن دارد، با این تفاوت که وجه محدب گونه کف گرد عدسی وجود ندارد و به جای آن، سطح تختی دارد که نیروها را به صورت یکنواخت به بدنه سنگ‌شکن منتقل می‌کند.

این قسمت همانند بوش‌های اکسنتریک و کنگره‌ای از آلیاژ برنج ساخته شده است که کارایی و عملکرد بهتری را فراهم می‌کند. همچنین، کانال‌های ستاره‌ای شکل روی کف گرد به منظور خنک‌کردن و روان‌سازی با استفاده از روغنتعبیه شده اند تا این قطعه دچار سایش نشود.

وزن کف گرد تخت هیدروکن معمولاً در حدود ۹ تا ۱۰ کیلوگرم است و دارای یک شکل دایره‌ای با قطر ۲۵۵ میلیمتر و ضخامت ۲۶ تا ۲۷ میلیمتر می‌باشد. این قطعه، یکی از قسمت‌های اساسی و بحرانی در ساختار و عملکرد سنگ‌شکن هیدروکن است.