Search

09914342437

فلنج متحرک ماسه ساز خرگوشی

فلنج متحرک ماسه ساز خرگوشی یکی از اجزای اساسی در سنگ‌شکن‌های ضربه‌ای است که برای کنترل جریان مواد و میزان مواد ورودی به سنگ‌شکن استفاده می‌شود. این فلنج یک سیستم تغذیه‌ای مواد است که با استفاده از یک صفحه نواری با شیارهای متفاوت، به اندازه‌گیری و جداسازی سنگ‌ها و مواد معدنی از همدیگر می‌پردازد.

فلنج متحرک ماسه ساز

سنگ‌شکن‌های ضربه‌ای به عنوان دستگاه‌هایی عمل می‌کنند که با استفاده از ضربات قوی و متعدد، سنگ‌ها و مواد سخت را خرد می‌کنند. در این دستگاه‌ها، سنگ‌ها از ارتفاعی بالا به یک سطح جامد (مانند یک صفحه یا فلنج) فرو می‌ریزند و به وسیله ضربات ضربه‌ای که توسط یک یا چند فولادهای مقاوم در برابر خوردگی یا ضربه تولید می‌شود، خرد می‌شوند.

به کمک فلنج متحرک ماسه‌ساز، مواد وارد شده به سنگ‌شکن به صورت منظم و کنترل شده به سمت قسمت‌های خردکننده هدایت می‌شوند. این فلنج به عنوان یک نوع صفحه تغذیه‌ای عمل می‌کند که با تنظیم فاصله بین شیارها و حرکت متناوب، اندازه مواد خروجی را کنترل می‌کند و اجازه می‌دهد تا سایز مطلوب مواد خروجی تنظیم شده و ارسال شود.

استفاده از فلنج متحرک ماسه ساز به عنوان قسمتی از سنگ‌شکن‌های ضربه‌ای، به جز تنظیم و کنترل اندازه مواد خروجی، از ورود مواد بزرگتر به دستگاه خردکننده جلوگیری می‌کند. مواد بزرگ ممکن است باعث آسیب به قطعات داخلی سنگ‌شکن شوند یا به کارکرد آن‌ها آسیب برسانند. ضربه گیر ماسه ساز می تواند تا حدی از آسیبات جلوگیری کند.