بوش فولی الکترو موتور هیدروکن

بوش فولی الکترو موتور هیدروکن یک قطعه است که برای فیکس کردن یا نصب فولی الکتروموتور بر روی شفت الکتروموتور استفاده می‌شود. این قطعه دارای دو بخش اصلی است که شامل یک بوش و یک پین می باشد.

بوش فولی الکترو موتور هیدروکن

بوش فولی:

بوش فولی قطعه ایست که به وسیلهٔ پیچ به فولی الکتروموتور متصل می‌شود. بوش در واقع یک لوله با سوراخ داخلی است که به اندازهٔ شفت الکتروموتور ساخته شده است. پیچ‌ها از طریق سوراخ‌های موجود در بوش به فولی الکتروموتور متصل می‌شوند و فولی را روی شفت الکتروموتور نگه داشته و محکم می‌کنند.فولی هوزینگ و الکتروموتور

پین:

پین یک قطعه کوچک است که روی شفت الکتروموتور قرار می‌گیرد. این پین به وسیلهٔ یک پیچ یا سیستم مشابه به شفت الکتروموتور فیکس می‌شود. وظیفهٔ این پین این است که فولی الکتروموتور را در موقعیت صحیح نگه دارد و از حرکت غیرمجاز آن جلوگیری کند.

با استفاده از این دو قطعه، یعنی بوش فولی و پین، فولی الکتروموتور به شفت الکتروموتور متصل و فیکس می‌شود. این فرآیند نصب باعث مطمئن شدن موقعیت صحیح فولی و جلوگیری از حرکت غیرمجاز آن در طول عملکرد الکتروموتور می‌شود.

نکته

بوش فولی الکترو موتور هیدروکن در مدل های مختلف ساخته می شود و جنس بوش فولی الکتروموتور هیدروکن از آلیاژ آهن یا چدن می باشد که از مواد مقاومی ساخته شده اند و نیاز به تعویض همیشگی این قطعات نیست.